Access statistics

Online : 17830
Total visited : 47972199

Phiên họp chuyên đề thành viên UBND huyện

24/10/2021 21:25 View Count: 184

          Sáng ngày 19/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Chí Cường, UBND huyện tổ chức phiên họp chuyên đề thành viên UBND huyện nhằm thông qua dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

          Tại Hội nghị, thay mặt UBND huyện lãnh đạo phòng Tư Pháp huyện tham gia đóng góp ý kiến vào quy chế hoạt động, quyết định ban hành định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban trực thuộc UBND huyện. Do đây là văn bản quy phạm pháp luật, vì vậy trước khi được phê chuẩn và ban hành, các văn bản đều phải được thực hiện theo đúng quy định, trình tự của pháp luật, nhất là thể thức của văn bản.

          Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình, thống nhất với quan điểm của phòng Tư pháp huyện và chỉnh sửa theo hướng dẫn. Phát kiểu kết luận tại phiên họp đồng chí Nguyễn Chí Cường - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng ban cần xây dựng văn bản dựa trên những hướng dẫn của ngành dọc cấp trên. Đồng thời nhắc nhở các cơ quan khi chưa đảm bảo theo đúng trình tự, có cơ quan gửi tờ trình, có cơ quan chưa gửi tờ trình. Những vấn đề chung thì sẽ sử dụng chung, để đảm bảo tính thống nhất./.

                                                                     

Hữu Phát