Access statistics

Online : 17650
Total visited : 47970883

Yên Phong đánh giá tiến độ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021

24/10/2021 21:28 View Count: 142


 

          Sáng ngày 18/10, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn huyện năm 2021. Đồng chí Lưu Văn Mùi - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Trưởng BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện chủ trì Hội nghị, cùng dự có các thanh viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 huyện và các đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

          Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo phòng LĐTB&XH huyện báo cáo kết quả sơ bộ tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021. Theo đó, qua điều tra rà soát sơ bộ hiện toàn huyện có 512 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,21%, 763 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,81%. Đối với công tác rà soát, điều tra các xã, thị trấn đã thực hiện gửi báo cáo nhanh theo mẫu biểu quy định về phòng LĐTB&XH huyện theo đúng thời gian quy định để tổng hợp báo cáo tỉnh. Mặc dù vậy, đối với công tác báo cáo hoàn thiện vẫn còn các xã, thị trấn chưa gửi báo cáo theo quy định.

          Kết luận tại Hội nghị, sau khi nghe các xã, thị trấn tham gia phát biểu, trình bày những khó khăn trong công tác điều tra, rà soát. Đồng chí Lưu Văn Mùi - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Trưởng BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện đề nghị lãnh đạo các xã, thị trấn cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương, xây dựng kế hoạch, mục tiêu, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo theo lộ trình giai đoạn 2021- 2025. Phòng Lao động – Thương Binh & Xã hội cần thành lập Đoàn kiểm tra công tác rà soát tại các xã, thị trấn chưa được kiểm tra; tiếp tục tập trung đôn đốc hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện báo cáo BCĐ của huyện, BCĐ của tỉnh theo quy định; tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021./.

                                                                   

   Hữu Phát - Đức Tú