Từ ngày: 04/12/2023  -  Đến ngày: 10/12/2023
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
04/12/2023
Thứ 3
05/12/2023
Thời gian: 14:00
Dự Hội nghị tổng kết công tác QPĐP, công tác GDQP&AN năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Vị trí: Bộ CHQS tỉnh
Lãnh đạo: Chủ tịch - Nguyễn Hương Giang
Thứ 4
06/12/2023
Thứ 5
07/12/2023
Thứ 6
08/12/2023
Thứ 7
09/12/2023
Chủ nhật
10/12/2023