Từ ngày: 22/04/2024  -  Đến ngày: 28/04/2024
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
22/04/2024
Thứ 3
23/04/2024
Thời gian: 07:30
Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2024
Vị trí: Hội trường tầng 3, trụ sở UBND tỉnh
Lãnh đạo: Chủ tịch - Nguyễn Hương Giang
Thứ 4
24/04/2024
Thứ 5
25/04/2024
Thứ 6
26/04/2024
Thứ 7
27/04/2024
Chủ nhật
28/04/2024