Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

28/06/2022 17:28 Số lượt xem: 738

(BNP) - Ngày 28/6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tổ chức hội nghị lần thứ 13. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Hội nghị nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm, điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 3) và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng thời, nghe tờ trình về việc báo cáo Đề án và ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát huy giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng con người của vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc đến năm 2030; báo cáo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan (trích video).

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm 15 thành viên do Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị chia 4 tổ thảo luận, có 12 phiếu thảo luận và 30 lượt ý kiến phát biểu tại các tổ. Các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình. Đồng thời, đóng góp một số nội dung liên quan đến việc quan tâm nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ kinh phí cho các huyện hoàn thiện các tiêu chí trở thành thị xã; có giải pháp nhằm giảm áp lực của kỳ thi vào lớp 10…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cho biết, trong 6 tháng đầu năm, dưới sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục vươn lên, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế theo kịch bản tăng trưởng đề ra từ đầu năm. Tuy nhiên, dự báo còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đòi hỏi sự chủ động trong dự báo tình hình, tinh thần đoàn kết nỗ lực, với quyết tâm cao hơn, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở, nhất là trách nhiệm người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phùng Đức Chiến.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch chung tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; công tác quản lý Nhà nước về thu, chi ngân sách, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm; hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay; công tác quản lý, tuyển dụng công chức, viên chức; đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào vận hành các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng trên địa bàn tỉnh…

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Xuân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị các đại biểu tập trung rà soát các nội dung, phần việc được giao, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành để lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những mặt còn hạn chế, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra năm 2022. (Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu bài phát biểu kết luận Hội nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy).

H.T