Lấy ý kiến tái bản sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh”

24/06/2022 14:47

(BNP) - Sáng 24/6, Ban Chỉ đạo biên tập, bổ sung, tái bản sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh” (1926-2023) họp thảo luận, thông qua Đề cương sách. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu kết luận Hội nghị.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban biên tập; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban biên tập, bổ sung, tái bản sách.

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh” (1926-2023) là tài liệu quan trọng để tìm hiểu, tra cứu về lịch sử Đảng bộ của tỉnh Bắc Ninh; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, động viên các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Thảo tham gia ý kiến tại Hội nghị.

“Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh” được biên soạn, xuất bản, phát hành dựa trên cơ sở rà soát, nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý, biên tập nội dung sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh” (1926 - 2008) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xuất bản năm 2009 và thu thập, sưu tầm tư liệu, tài liệu để tổ chức nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh” (2008 - 2023).

Tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cao về sự cần thiết của việc biên soạn, tái bản sách, đồng thời, cho rằng việc biên soạn sách lịch sử Đảng cần phải rà soát kỹ lưỡng, tránh sai sót; nhất là bám sát, kế thừa sách lịch sử của các giai đoạn trước, để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung bảo đảm đầy đủ, chính xác. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp Đề cương sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh” (1926-2023), các đại biểu cũng cho ý kiến bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung liên quan đến bố cục, tiêu đề, các căn cứ nội dung cần chỉnh sửa…

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban biên tập trong việc tham mưu và nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn tới. Đồng thời, khẳng định, đây là công trình khoa học, phản ánh đầy đủ những sự kiện lịch sử về cuộc đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Bắc Ninh qua hơn 90 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh. Qua đó, tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể; làm cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời thống nhất cuốn sách mang tên “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh” (1926-2024); gồm 4 phần, 9 chương; nội dung cuốn sách bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ và gắn với từng giai đoạn lịch sử của dân tộc. Việc biên soạn, bổ sung phải đảm bảo tính khách quan, khoa học, chính xác, chuyển tải được niềm tự hào trong suốt chặng đường lịch sử và định hướng trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban biên tập sách tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện, ban hành Đề cương chính thức và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

H.H