Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần cáp điện Hanaka - Korea

28/06/2022 16:16 Số lượt xem: 104

(BNP)- Ngày 16/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 546/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần cáp điện Hanaka - Korea

Theo đó, Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần cáp điện Hanaka - Korea; Địa chỉ: KCN Hanaka, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; Đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Phạt tiền: 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng).

Xem chi tiết tại đây

Phòng QLDVHCC