Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn tại Dự án ĐTXD khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại huyện Lương Tài
Số ký hiệu 1344/UBND-NN.TN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/05/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn tại Dự án ĐTXD khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung tại huyện Lương Tài