Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến công nhân lao động, phục vụ đối thoại của lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động
Số ký hiệu 1343/UBND-KGVX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/05/2022 Người ký Ngô Văn Luyến
Lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến công nhân lao động, phục vụ đối thoại của lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động