Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư
Số ký hiệu 1823/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/06/2022 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư