Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khảo sát hiện trạng triển khai nền tảng điện toán đám mây và nhu cầu kết nối, sử dụng hệ thống nền tảng điện toán đám mây Chính phủ
Số ký hiệu 1824/UBND-VX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/06/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Công nghệ-Thông tin-Truyền thông File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khảo sát hiện trạng triển khai nền tảng điện toán đám mây và nhu cầu kết nối, sử dụng hệ thống nền tảng điện toán đám mây Chính phủ