Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022, Công điện số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022
Số ký hiệu 1831/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 27/06/2022 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022, Công điện số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022