Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025
Số ký hiệu 4120/UBND-KSTT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 16/11/2023 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Tư pháp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025
Văn bản khác :