Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp TTHC và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ
Số ký hiệu 4142/UBND-KSTT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/11/2023 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Công nghệ-Thông tin-Truyền thông File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp TTHC và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ
Văn bản khác :