Thông tin chung

04/06/2019 09:53 Số lượt xem: 641

XÃ CÁCH BI

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Cách Bi

- Địa chỉ: Cách Bi - Quế Võ - Bắc Ninh

- Thư điện tử: cachbi.quevo@bacninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thế Quang

- Phó Bí thư TT Đảng ủy: Vũ Thế Hải

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Đức Văn

- Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Thắm

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Thế Thắng