Đổi mới để trở thành vùng quê đáng sống

05/06/2019 00:57 Số lượt xem: 228

Lời BBT: Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quế Võ đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động. Các phong trào, hoạt động do MTTQ huyện phát động đã đạt hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhân dịp đại hội đại biểu MTTQ huyện Quế Võ nhiệm kỳ 2019-2024 vừa được tổ chức cuối tháng 5 vùa qua, BBT Cổng Thông tin điện tử Quế Võ giới thiệu bài viết có tựa đề:

Đổi mới để trở thành vùng quê đáng sống

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh Hoàng Trọng Lượng cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện đã tích cực đổi mới nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Đến nay, huyện Quế Võ ngày càng xuất hiện nhiều hơn những vùng quê đáng sống.

Đặc biệt, ông Hoàng Trọng Lượng nhấn mạnh, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và có ý nghĩa của các cấp Mặt trận trong huyện đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2014 – 2015. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ năm 2016 đến nay và Cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”.

5 năm qua, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” tăng lên qua từng năm. Năm 2018 tỷ lệ “Gia đình văn hóa” đạt 92,1% tăng 6,1% so với năm 2014. “Khu dân cư văn hóa” đạt 93,6% tăng 25% so với năm 2014. Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được Ủy ban MTTQ Việt Nam  và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về mục đích, ý nghĩa trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trong tỉnh Bắc Ninh nói chung và trên địa bàn huyện Quế Võ nói riêng.

Theo ông Hoàng Trọng Lượng, đã có những cách làm hay, sáng tạo tạo nên sự thay đổi như: Phong trào “Trồng cây xanh” trên các tuyến đường giao thông của Hội Phụ nữ; Phong trào “Làm sạch đồng ruộng” của Hội Nông dân. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” của Đoàn Thanh niên, Phong trào “Nhà trọ sạch và an toàn” của Liên đoàn Lao động. Phong trào “Cựu Chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Hội Cựu Chiến binh… Nhờ đó bộ mặt, cảnh quan môi trường nông thôn đã có sự thay đổi sáng và sạch hơn, ngày càng xuất hiện nhiều hơn vùng quê đáng sống. 

Trao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tại Quế Võ

Cuộc vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, luôn được các cấp Mặt trận trong huyện quan tâm thực hiện có hiệu quả. Với truyền thống “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”…, trong 5 năm qua đã vận động các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ vì người nghèo được 7.126.726.000 đồng vượt 42% so với kế hoạch cấp trên giao và vượt 19% so với Đại hội đề ra. Từ nguồn vận động được và cấp trên hỗ trợ, đã hỗ trợ xây dựng mới 390 nhà và sửa chữa 41 nhà Đại đoàn kết với kinh phí gần 18 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 4,47% năm 2014 xuống còn 1,71% năm 2018. 

Cùng với việc tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ các cấp trong huyện Quế Võ phát huy vai trò trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Quế Võ là đơn vị khối huyện, thị xã, thành phố đầu tiên trong tỉnh thành lập được Ban Tư vấn phản biện xã hội. 

Đáng chú ý, MTTQ huyện đã có đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện. Thu nhập bình quân đầu người từ 37,2 triệu đồng năm 2014 nâng lên 56,3 triệu đồng năm 2018. Đến nay 20/20 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Quế Võ đã thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới năm 2018 với trên 96,5% người dân được hỏi bày tỏ ý kiến hài lòng, bên cạnh đó đô thị Phố Mới mở rộng phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại IV năm 2019.

Ghi nhận thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện được UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen và 62 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”; các cấp, các ngành tặng 59 Bằng khen và 78 Giấy khen. 5 năm liên tiếp Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Võ được Ủy ban MTTQ Việt Nam  tỉnh đánh giá là đơn vị đứng đầu và trong tốp đầu các huyện, thị xã, thành phố./.

BBT
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!