Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4029
Đã truy cập : 65235835

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

12/05/2022 16:40 Số lượt xem: 221

          Sáng 12/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu huyện Yên Phong tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Chí Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí UVBTV Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND huyện; UVBCH Đảng bộ huyện; Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn.


 

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc củaHội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, từ ngày 04/5/2022 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. sau 6 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII) hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tập trung vào hai vấn đề lớn là: Phát triển kinh tế là trung tâm và xây dựng Đảng là then chốt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nêu rõ, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". - Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới".

Trên cơ sở các nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đề ra, Huyện ủy Yên Phong bám sát xây dựng chương trình hành động cụ thể tình hình thực tế địa phương, đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào cuộc sống. Theo kế hoạch Ban tuyên giáo huyện ủy Yên Phong xây dựng kế hoạch tuyên truyền các nội dung Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới tất cả Đảng viên trên địa bàn huyện, hình thức phù hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19./.

                

Chí Thanh