Văn bản quy phạm pháp luật

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2023
Số ký hiệu 325/BC-NV Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 25/09/2023 Người ký Nguyễn Văn Tuấn
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2023