Kỳ họp thứ 11

01/04/2019 09:28 Số lượt xem: 312917

Trân trong kính gửi các đại biểu tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Văn phòng HĐND tỉnh đang tiếp tục cập nhật)

 Phân công phục vụ kỳ họp: Tải về tại đây

STT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

Dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

- Thông báo

I. Báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh

 

1

Báo cáo đề án Tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019 - 2025

- Tờ trình

- Báo cáo tóm tắt đề án

2

 Tờ trình v/v bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

- Tờ trình

3

Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

- Tờ trình

4

Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 tầm nhìn 2050.

- Tờ trình

- BC tóm tắt dự án

5

Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Tờ trình

6

Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 - Tờ trình

7

Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Tờ trình

8

Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Tờ trình

9

Tờ trình về việc đề nghị ban hànhQuy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và quy định đối tượng, mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Tờ trình

10

Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy định chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng quan họ gốc, làng quan họ thực hành trong tỉnh; mức quà tặng cho các làng quan họ gốc ngoài tỉnh, các Câu lạc bộ dân ca quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh.

- Tờ trình

11 Tờ trình về việc đề nghị sáp nhập khu I, khu II đô thị mới, thành Khu I đô thị mới, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong. - Tờ trình
12 Tờ trình về việc đề nghị công nhận đô thị Lim mở rộng, huyện Tiên Du là đô thị loại IV và các danh mục công trình phục vụ cho nâng loại 03 đô thị: Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ - Tờ trình
13 Tờ trình về Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, đất rừng dưới 20 ha; dự án thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh. - Tờ trình
14 - Tờ trình các dự án đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư  - Tờ trình
15 Tờ trình về công tác cán bộ - Tờ trình
16 Tờ trình đề nghị thành lập phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Tờ trình

II. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh

- Báo cáo

III. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh:

 

1

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.

- Báo cáo

2

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

- Báo cáo

3

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội.

- Báo cáo

          

            

Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!