Quế Võ quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị.

11/06/2019 22:31 Số lượt xem: 529
    Ngày 13/6, Huyện ủy Quế Võ đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” và tập huấn chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2013.    

          Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt và triển khai những nội dung cơ bản Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”... Để thực hiện thắng lợi  Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị huyện ủy Quế võ đã xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị tới cán bộ đảng viên và phổ biến tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân;UBND huyện cũng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21 phấn đấu đến năm 2015, có trên 30% lực lượng lao động tham gia BHXH; đến năm 2020, có trên 55% lực lượng lao động tham gia BHXH; đến năm 2015, có trên 25% lực lượng lao động tham gia BHTN; đến năm 2020 có trên 40% lực lượng lao động tham gia BHTN; đến năm 2015, có trên 65% dân số tham gia BHYT; đến năm 2020 có trên 80% dân số tham gia BHYT. Quế Võ cũng đưa ra các giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT; đẩy mạnh việc phát triển đối tượng, mở rộng đối tượng tham gia BHXH và diện bao phủ BHYT, thu đúng, thu đủ, kịp thời, chống thất thu, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT; giải quyết kịp thời chế độ BHXH, BHYT và quản lý đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT;đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ công chức, viên chức làm công tác BHXH, BHYT.

 Cũng tại hội nghị này, Huyện ủy Quế Võ đã tổ chức tập huấn chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013”./.

 

BBT
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!