Liên kết website

Thống kê truy cập

Online : 5006
Đã truy cập : 120298991
Ngày 7 tháng 12 năm 2023
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử phường Phong Khê!

Với truyền thống 34 năm xây dựng, phát triển của Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2023), những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, hoạt động của Hội có bước trưởng thành về mọi mặt, luôn phát huy tốt truyền thống, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng với chính quyền địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống hội viên cựu chiến binh; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Ðảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân