Thông tin chung

04/06/2019 09:53 Số lượt xem: 778

XÃ QUẾ TÂN

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quế Tân

- Địa chỉ: Quế Tân - Quế Võ - Bắc Ninh

- Thư điện tử: quetan.quevo@bacninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Lê Công Hiển

- Phó Bí thư TT Đảng ủy: Trần Văn Lực

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Vượng

- Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Bá Hà

- Phó Chủ tịch UBND: Trần Đăng Huy