Tổ chức bộ máy thị trấn Hồ

10/06/2019 09:51 Số lượt xem: 1568

TT

HỌ VÀ TÊN

 

Chức vụ

 

Mail công vụ

1

Dương Xuân Hải

Chủ tịch UBND

dxhai.tt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Đương

Bí thư Đảng ủy

Nvduong.tt@bacninh.gov.vn

3

Vũ Xuân Mạnh

Phó Bí thư  thường trực

Vxmanh.tt@bacninh.gov.vn

4

Khúc Đình Thông

Phó Chủ tịch UBND

kdthong.tt@bacninh.gov.vn

5

Đỗ Thế Toàn


Chủ tịch MTTQ xã - thị trấn

dttoan.tt@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Thị Thùy

Chủ tịch HND xã - thị trấn

ntthuy1.tt@bacninh.gov.vn

7


Nguyễn Thị Trang

Bí thư đoàn thanh niên

nttrang.tt@bacninh.gov.vn

8

Lưu Văn Hoàng

Cán bộ


lvhoang.tt@bacninh.gov.vn

9

Ngọc Thị Sâm


Chủ tịch HPN

ntsam.tt@bacninh.gov.vn

10

Hoàng Đức Hồng


Chủ tịch HCCB xã

hdhong.tt@bacninh.gov.vn

11


Dương Tuấn Anh


Chỉ huy trưởng QS

dtanh.tt@bacninh.gov.vn

12

Nguyễn Văn Chính

Trưởng Công an

nvchinh1.tt@bacninh.gov.vn

13


Lưu Thanh Tuyên

Cán bộ

lttuyen.tt@bacninh.gov.vn

14

Nguyễn Nho Thắng

Cán bộ

nnthang.tt@bacninh.gov.vn

15

Lưu Văn Cường

Cán bộ tư pháp

lvcuong.tt@bacninh.gov.vn

16


Ngô Anh Dũng

Cán  bộ văn hóa

nadung.tt@bacninh.gov.vn