Hiện NCT thị trấn có 1709 hội viên sinh hoạt ở 8 chi hội, kỷ niệm 29 năm ngày Quốc tế NCT 1/10/2020. BTV Hội sớm xây dựng kế hoạch tháng hành động và cung cấp đề cương, tài liệu tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa “Tháng hành động NCT Việt Nam”, với chủ đề năm nay “Lương Tài chung tay chăm sóc phát huy vai trò NCT”. Qua đó Hội kêu gọi các tổ chức Hội, hội viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao gương sáng”, vận động học tập Chỉ thị 08/BCT “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, luôn giữ trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã chọn. Là chỗ dựa tinh thần cho con cháu noi theo. Phát huy truyền thống NCT Việt Nam xây dựng gia đình ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền. Tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng gia đình văn hóa, LVH, hiến công, hiến kế cùng cộng đồng xây dựng mái ấm gia đình chung và tích cực rèn luyện sức khỏe, tham gia VHVN và các phong trào, thi đua, nhất là phong trào NCT làm kinh tế giỏi. Xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển, mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu tình hình mới của xã hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi, tổ hội, làm nòng cốt trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng NTM, ĐTVM”.