Thống kê truy cập

Online : 5392
Đã truy cập : 87935471

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh tổ chức tập huấn chứng thực điện tử và khai thác sử dụng chức năng giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch điện tử cho cán bộ.