Giới thiệu chung về UBND Thị trấn Chờ Trùng lặp 2

13/06/2019 08:14 Số lượt xem: 543

I. Tổ chức bộ máy (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

1- Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn


 

          - Chức vụ: Huyện Ủy viên - Bí thư Đảng uỷ 

          - Ngày sinh:  14/9/1980

          - Quê quán:  Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Nơi cư trú: Trác Bút, Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

          - Trình độ chuyên môn: Đại học

          - Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

          - Ngày vào đảng:    16/ 11/2001       Ngày chính thức:  16/11/2002

          - Địa chỉ Email: natuan2.yp@bacninh.gov.vn

          2- Đồng chí: Nguyễn Văn Lương

          - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

          - Ngày tháng năm sinh: 17/6/1971

          - Quê quán: Trác Bút, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Nơi cư trú: Trác Bút, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 16/12/1994            Ngày chính thức: 16/12/1995

          - Địa chỉ Email:

        

  3- Đồng chí: Đỗ Tuấn Linh

         

         - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND

          - Ngày tháng năm sinh:  15/9/1969

          - Quê quán: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Nơi cư trú: Khu Phố I, Đô Thị Mới, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Trình độ chuyên môn:  Đại Học

          - Trình độ lý luận chính trị:  Cao Cấp

          - Ngày vào đảng:  03/11/1999           Ngày chính thức: 03/11/2000

          - Địa chỉ Email: dtlinh.yp@bacninh.gov.vn

            4- Đồng chí: 


 

          - Chức vụ: 

          - Ngày tháng năm sinh: 

          - Quê quán: 

          - Nơi cư trú: 

          - Trình độ chuyên môn: 

          - Trình độ lý luận chính trị: 

          - Ngày vào đảng:          Ngày chính thức: 

          - Địa chỉ Email: 

         5. Đồng chí: Nguyễn Thế Trung

          - Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

          - Ngày tháng năm sinh: 03/12/1978

          - Quê quán: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Nơi cư trú: Phú Mẫn, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Trình độ chuyên môn:  Đại học

          - Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 05/11/2000                   Ngày chính thức: 05/11/2001

          - Địa chỉ Email: nttrung2.yp@bacninh.gov.vn

         6- Đồng chí: Nguyễn Văn Dũng


 

          - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

          - Ngày tháng năm sinh: 01/10/1976

          - Quê quán: Phú Mẫn, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Nơi cư trú: Phú Mẫn, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Trình độ chuyên môn: Cử nhân

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 03/02/1995         Ngày chính thức: 03/02/1996

          - Địa chỉ Email: 

II. Giới thiệu sơ lược

1. Vị trí địa lý:

          Nằm ở khu vực trung tâm huyện lị, sau 63 năm trị sở của huyện lị ở thôn Đông Yên, xã Đông Phong, được chuyển về trên đất Phú Mẫn, Trung Bạn, Ngân Cầu, thuộc xã Hàm Sơn cũ, thị trấn Chờ ngày nay.

  • Phía Bắc thị trấn giáp với xã Tam Giang và xã Đông Tiến.
  • Phía Nam giáp xã Đông Thọ, Văn Môn.
  • Phía Đông giáp xã Trung Nghĩa.
  • Phía Tây giáp xã Yên Phụ và xã Hòa Tiến.

2. Về hành chính:

            Trước năm 1945 trên địa bàn khu vực thuộc Thị trấn gồm 5 xã thuộc tổng Nội Trà:

          + Xã Phú Mẫn, tên Nôm là làng Chờ Cả.

          + Xã Trung Bạn, tên Nôm là làng Trung.

          + Xã Nghiêm Xá, tên Nôm là làng “Ngườm”.

          + Xã Ngân Cầu, tên Nôm là làng Cát.

          + Xã Trác Bút, tên Nôm là làng Bốt.

          Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền mới thuộc về tay nhân dân, đơn vị hành chính cấp tổng xóa bỏ, một số xã nhỏ được hợp nhất thành xã lớn. Trên địa bàn khu vực thời gian này có 3 xã thuộc huyện Yên Phong:

          + Xã Trác Bút (nhất thôn nhất xã).

          + Xã Trung Nghiêm (gồm thôn Trung Bạn và thôn Nghiêm Xá)

          + Thông Phú Ngân (gồm thôn Phú Mẫn và thôn Ngân Cầu).

          - Tháng 9/1948, hợp nhất 3 xã Trác Bút, Trung Nghiêm, Phú Ngân thành lập xã Hàm Sơn. Xã Hàm Sơn thuộc huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh. Từ năm 1963 - 1996 thuộc tỉnh Hà Bắc, từ 1997 đến nay thuộc tỉnh Bắc Ninh.

          - Ngày 09 tháng 01 năm 1998, Hàm Sơn chính thức có quyết định thành lập thị trấn, thị trấn Chờ có 5 thôn (Phú Mẫn, Trung Bạn, Ngân Cầu, Trác Bút, Nghiêm Xá) và 2 khu phố (Phố Mới và Phố Chờ), Thị trấn Chờ thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

BBT