Cơ cấu tổ chức Đảng ủy

09/07/2019 16:21 Số lượt xem: 546

Tổ chức bộ máy (Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

1- Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn


     

          - Chức vụ: Huyện Ủy viên - Bí thư Đảng uỷ 

          - Ngày sinh:  14/9/1980

          - Quê quán:  Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Nơi cư trú: Trác Bút, Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

          - Trình độ chuyên môn: Đại học

          - Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

          - Ngày vào đảng:    16/ 11/2001       Ngày chính thức:  16/11/2002

          - Địa chỉ Email: natuan2.yp@bacninh.gov.vn

          2- Đồng chí: Nguyễn Văn Lương

 

          - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

          - Ngày tháng năm sinh: 17/6/1971

          - Quê quán: Trác Bút, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Nơi cư trú: Trác Bút, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 16/12/1994            Ngày chính thức: 16/12/1995

          - Địa chỉ Email: nvluong.yp@bacninh.gov.vn

          3- Đồng chí: Đỗ Tuấn Linh

      

          - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND

          - Ngày tháng năm sinh:  15/9/1969

          - Quê quán: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Nơi cư trú: Khu Phố I, Đô Thị Mới, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Trình độ chuyên môn:  Đại Học

          - Trình độ lý luận chính trị:  Cao Cấp

          - Ngày vào đảng:  03/11/1999           Ngày chính thức: 03/11/2000

          - Địa chỉ Email: dtlinh.yp@bacninh.gov.vn