Cơ cấu tổ chức UBND thị trấn Chờ

10/07/2019 15:10 Số lượt xem: 621

Tổ chức bộ máy (Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

1- Đồng chí: Đỗ Tuấn Linh

          - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND

          - Ngày tháng năm sinh:  15/9/1969

          - Quê quán: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Nơi cư trú: Khu Phố I, Đô Thị Mới, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Trình độ chuyên môn: Đại học

          - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

          - Ngày vào đảng: 03/11/1999           Ngày chính thức: 03/11/2000

          - Địa chỉ Email:

2- Đồng chí: Nghiêm Đình Thắng

 

          - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

          - Ngày tháng năm sinh: 04/7/1974

          - Quê quán: Nghiêm Xá, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Nơi cư trú: Nghiêm Xá, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 17/11/1996            Ngày chính thức: 17/11/1997

          - Địa chỉ Email: ndthang1.yp@bacninh.gov.vn

 3. Đồng chí: Nguyễn Thế Trung

 

           - Chức vụ: PCT UBND

          - Ngày tháng năm sinh: 03/12/1978

          - Quê quán: Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Nơi cư trú: Phú Mẫn, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

          - Trình độ chuyên môn: Đại học

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

          - Ngày vào đảng:     05/11/2000               Ngày chính thức: 05/11/2001

          - Địa chỉ Email: nttrung2.yp@bacninh.gov.vn