Cơ sở hạ tầng

10/07/2019 15:39 Số lượt xem: 238

Hiện nay, thị trấn Chờ đang tiếp tục đầu tư xây dựng, dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng, quản lý và sử dụng đất đai hợp lý, đúng quy định. Đường giao thông, trường học. nhà đa năng trường tiểu học số 1, Trường Mầm non số 2, nhà đa năng trường THCS thị trấn Chờ, nhà ăn hạng mục trường tiểu học số 1 thị trấn Chờ. Xây dựng mới 6 phòng học, 2 tầng và sửa chữa nhà vệ sinh trường Mầm Non số 1 (phân khu Ngân Cầu). Hạ tầng khu đất đấu giá thôn Trác Bút 8 lô, cải tạo nâng cấp đường giao thông thôn Trác Bút, phú mẫn, đường giao thông nội đồng Ngân Cầu, Trung Bạn, Nghiêm xá, Trác Bút, giao thông nông thôn khu phố mới giai đoạn 2.

Thị trấn Chờ có tổng số 4.223 hộ, trong đó hộ giàu và khá 2.703 hộ, trung bình 1.292 hộ, cận nghèo 39 hộ, hộ nghèo 50 hộ, nhìn chung nguồn lao động thị trấn dồi dào mức thu nhập bình quân 45 tr/người/năm.

Công tác giáo dục: 05 nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, năm học 2018 – 2019 đạt tập thể lao động xuất sắc.

Về công tác y tế: Đảng ủy, chính quyền luôn chăm lo sức khỏe cho nhân dân, chương trình tiêm chủng và tiêm uốn ván phụ nữ mang thai theo đúng định kỳ,

Về tiếp cận và sử dụng viễn thông đạt hiệu quả rất cao, đặc biệt về sử dụng phần mềm, kịp thời và đạt hiệu quả, từ UBND thị trấn, các trường học, y tế thôn khu phố, sử dụng viễn thông hiệu quả rất tốt.