Điều kiện tự nhiên xã hội

09/07/2019 15:43 Số lượt xem: 1366

* Giới thiệu sơ lược

1. Vị trí địa lý:

  Thị trấn Chờ là trung tâm huyện lỵ huyện Yên Phong, nơi đặt các cơ quan công sở của huyện. 

  •   Phía Bắc thị trấn giáp với xã Tam Giang và xã Đông Tiến.
  •   Phía Nam giáp xã Đông Thọ, Văn Môn.
  •   Phía Đông giáp xã Trung Nghĩa.
  •   Phía Tây giáp xã Yên Phụ và xã Hòa Tiến.
  •   Thị trấn Chờ là đầu mối giao thông của huyện, nơi giao cắt của tuyến đường quan trọng: tỉnh lộ 286, 295, 271.   
  •   Nằm ở vùng đồng bằng tiếp giáp với vùng trung du, địa hình thị trấn Chờ tương đối bằng phẳng, có độ dốc nghiêng từ tây Bắc xuống đông nam, cao hơn mặt nước biển từ 4-6 m, dưới độ sâu 5-10 m, nhiều nơi có lớp than bùn, nhiều chỗ còn nguyên cây gỗ, chứng tổ rằng xưa kia nơi đây là vùng đất cây cỏ rậm rạp, thảm thực vật dày bị phù sa của các dòng sông vùi lấp.
  • Thị trấn Chờ có diện tích tự nhiên 844,83 ha, trong đó diện tích dất nông nghiệp 439,5 ha. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi là yếu tố quan trọng tác động đến việc hình thành tập quán sản xuất và tính cách của người dân nơi đây. Từ xa xưa, cư dân địa bàn thị trấn Chờ có tập quán canh tác lúa nước, nếp sống thuần hậu, cần cù trong lao động, kiên cường trong đấu tranh. Hiện nay, với vị trí trung tâm của huyện Yên Phong, cùng với việc triển khai thực hiện các quy hoạch xây dựng đô thị, thị trấn Chờ có lợi thế lớn trong phát triển thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư, mở rộng giao thông lưu về kinh tế, văn hóa  - Xã hội với các địa phương khác trong ngoài huyện, tỉnh.

    2. Về hành chính:

            Trước năm 1945 trên địa bàn khu vực thuộc Thị trấn gồm 5 xã thuộc tổng Nội Trà:

          + Xã Phú Mẫn, tên Nôm là làng Chờ Cả.

          + Xã Trung Bạn, tên Nôm là làng Trung.

          + Xã Nghiêm Xá, tên Nôm là làng “Ngườm”.

          + Xã Ngân Cầu, tên Nôm là làng Cát.

          + Xã Trác Bút, tên Nôm là làng Bốt.

          Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền mới thuộc về tay nhân dân, đơn vị hành chính cấp tổng xóa bỏ, một số xã nhỏ được hợp nhất thành xã lớn. Trên địa bàn khu vực thời gian này có 3 xã thuộc huyện Yên Phong:

          + Xã Trác Bút (nhất thôn nhất xã).

          + Xã Trung Nghiêm (gồm thôn Trung Bạn và thôn Nghiêm Xá)

          + Thông Phú Ngân (gồm thôn Phú Mẫn và thôn Ngân Cầu).

          - Tháng 9/1948, hợp nhất 3 xã Trác Bút, Trung Nghiêm, Phú Ngân thành lập xã Hàm Sơn. Xã Hàm Sơn thuộc huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh. Từ năm 1963 - 1996 thuộc tỉnh Hà Bắc, từ 1997 đến nay thuộc tỉnh Bắc Ninh.

          - Ngày 09 tháng 01 năm 1998, Hàm Sơn chính thức có quyết định thành lập thị trấn, thị trấn Chờ có 5 thôn (Phú Mẫn, Trung Bạn, Ngân Cầu, Trác Bút, Nghiêm Xá) và 2 khu phố (Phố Mới và Phố Chờ), Thị trấn Chờ thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

          - Hiện nay: Thị trấn Chờ có 9 thôn làng, khu phố gồm:

Thôn Phú Mẫn,Thôn Nghiêm Xá, Thôn trác Bút, Thôn Trung Bạn, Thôn Ngân Cầu, Phố Chờ ,Phố Mới, Khu 1 - Đô thị mới, Khu 2 - Đô thị mới.

BBT