Thị trấn Chờ tổ Chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt Liệt sỹ Nghiêm Đình Giáp về an nghỉ tại Nghĩa trang Quê nhà.

21/11/2023 05:43 Số lượt xem: 348

Nguyễn Văn Lợi