Cơ cấu tổ chức HĐND xã

16/08/2019 20:12 Số lượt xem: 428

 

1.Đồng chí : Phạm Ngọc Ánh

Năm sinh : 31/12/1973

Chức vụ :   Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Quê quán : Thọ Khê – Đông Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn : Đại học

Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

Ngày vào Đảng :  Ngày 20/11/2001;       Chính thức : Ngày 20/11/2002

 

2.Đồng chí : Đỗ Văn Thăng

Năm sinh : 13/02/1980

Chức vụ : ĐUV - Phó Chủ tịch HĐND xã

Quê quán : Bình An – Đông Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn : Đại học

Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

Ngày vào Đảng :  Ngày 17/11/2001;       Chính thức : Ngày 17/11/2002

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND XÃ

1. Trưởng Ban   

Đ/c Nguyễn Văn Kỷ

Điện thoại: 

Email: 

Ngày tháng năm sinh: 1959

Quê quán: Đông Bích, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú:  Đông Bích, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị:

 

BAN PHÁP CHẾ HĐND XÃ

1. Trưởng Ban   

Đ/c Nguyễn Thanh Miên

Điện thoại:

Email: 

Ngày tháng năm sinh: 

Quê quán: Thọ Khê, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh

Nơi cư trú: Thọ Khê, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

 

Hoàng Thành