Công tác chuẩn bị trước ngày hội toàn dân đi bầu cử

22/05/2021 17:30 Số lượt xem: 371
 Ngày 23/5, ngày hội của toàn dân đi bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Những ngày này, trên khắp các địa phương trong tỉnh, nơi đâu cũng tưng bừng, rực rỡ cờ hoa chào mừng bầu cử. Trùm ảnh công tác chuẩn bị ngày bầu cử của các khu vực bỏ phiếu.

Khu vực bầu cử số 8 - Đông Bích, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh

Khu vực bầu cử số 3 - nhà Văn hóa Thọ Khê, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh

Khu vực bầu cử số 6 - nhà Văn hóa Đông Xuất, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh

Khu vực bầu cử số 6 - nhà Văn hóa Đông Xuất, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh

Công tác khử khuẩn trước ngày bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu

Công tác khử khuẩn trước ngày bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu

 
 
 
Hoàng Thành