Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Đông Thọ với nhân dân

25/09/2023 10:02 Số lượt xem: 129

           Chiều ngày 21/9/2023, đồng chí Nguyễn Quang Niềm, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Đức Chiều - Chủ tịch UBND xã đã tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân tại Nhà văn hóa thôn Đông Bích. Cùng dự có Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Lãnh đạo UBMTTQVN xã, các đồng chí công chức xã. Phía thôn có đồng chí bí thư chi bộ, ông trưởng thôn và các đồng chí trong Ban công tác mặt trận thôn, cán bộ đảng viên, và đại diện cử tri nhân dân trong thôn có mặt tham gia buổi đối thoại.

(Toàn cảnh hội nghị đối thoại)

            Mục đích của cuộc đối thoại để Đảng ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải đáp, tiếp thu, đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền; tuyền truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương; những thuận lợi khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kịp phát hiện những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đối thoại để nhân dân hiến kế trong phát triển kinh tế - xã hội và trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

(Cử tri thôn Đông Bích ý kiến tại hội nghị)

            Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 05 lượt ý kiến, các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, giao thông thủy lợi, chính sách về BHXH, đất đai; tài nguyên môi trường….

             Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, các đồng chí lãnh đạo xã đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân.

            Đối với những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền địa phương đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cùng cán bộ chuyên môn liên quan làm rõ, trả lời cụ thể, ngay tại buổi đối thoại.

(Đ/c Nguyễn Quang Niềm, Bí thư Đảng ủy xã tiếp thu, làm rõ các ý kiến )

Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Quang Niềm, Bí thư Đảng ủy xã cảm ơn các ý kiến, đề xuất trao đổi dân chủ, thẳng thắn của Nhân dân đối với Đảng ủy, chính quyền xã. Đồng thời, đồng chí đã trao đổi, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh, làm rõ đồng chí giao cho các chuyên môn nghiên cứu, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân./.

Hoàng Thành