Hướng dẫn sử dụng app VNEID trên điện thoại

29/03/2023 14:18 Số lượt xem: 175

1. Cách tải, cài đặt, đăng ký sử dụng app VNEID trên Android, iOS

Bước 1: Để tải app VNEID trên điện thoại, bạn có thể truy cập vào đường link bên dưới:

Bước 2: Sau khi đã cài đặt xong ứng dụng, bạn mở app VNEID lên và tiến hành đăng ký tài khoản bằng cách chọn Đăng ký.

Tiến hành đăng ký tài khoản bằng cách chọn Đăng ký

Tiến hành đăng ký tài khoản bằng cách chọn Đăng ký

Bước 3: Nhập số điện thoại và số CCCD/CMND > Chọn Đăng ký.

Nhập số điện thoại và số CCCD/CMND > Chọn Đăng ký

Nhập số điện thoại và số CCCD/CMND > Chọn Đăng ký

Bước 5: Nhập mã xác thực mà bạn nhận được qua tin nhắn.

Nhập mã xác thực mà bạn nhận được qua tin nhắn

Nhập mã xác thực mà bạn nhận được qua tin nhắn

Bước 6: Sau đó, bạn sẽ nhận được tin nhắn chứa mật khẩu tài khoản VNEID gửi đến số điện thoại bạn đã đăng ký.

Sau đó, bạn sẽ nhận được tin nhắn chứa mật khẩu tài khoản VNEID

Sau đó, bạn sẽ nhận được tin nhắn chứa mật khẩu tài khoản VNEID

Tiến hành đăng nhập bằng cách nhập CCCD/CMND và nhập mật khẩu mà bạn đã nhận được > Chọn Đăng nhập.

Nhập CCCD/CMND và nhập mật khẩu mà bạn đã nhận được > Chọn Đăng nhập

Nhập CCCD/CMND và nhập mật khẩu mà bạn đã nhận được > Chọn Đăng nhập

2. Cách chỉnh sửa thông tin bị sai trên app VNEID

Bước 1: Mở ứng dụng VNEID, chọn Tài khoản ở góc dưới bên phải.

Mở ứng dụng VNEID, chọn Tài khoản ở góc dưới bên phải

Mở ứng dụng VNEID, chọn Tài khoản ở góc dưới bên phải

Bước 2: Tiến hành điền đầy đủ các thông tin cá nhân với các mục tương ứng.

Tiến hành điền đầy đủ các thông tin cá nhân với các mục tương ứng

Tiến hành điền đầy đủ các thông tin cá nhân với các mục tương ứng

Bước 3: Nhấn dấu tích vào ô Tôi cam kết các thông tin khai báo là đúng sự thật.

Nhấn dấu tích vào ô Tôi cam kết các thông tin khai báo là đúng sự thật

Nhấn dấu tích vào ô Tôi cam kết các thông tin khai báo là đúng sự thật

Bước 4: Chọn Cập nhật.

Chọn Cập nhật

Chọn Cập nhật

Lưu ý: Để đảm báo tính chính xác của thông tin, số CCCD, CMND do người dân khai báo chỉ được đổi 1 lần duy nhất.

3. Cách lấy lại mật khẩu VNEID khi quên

Bước 1: Mở ứng dụng VNEID, chọn Quên mật khẩu.

Mở ứng dụng VNEID, chọn Quên mật khẩu

Mở ứng dụng VNEID, chọn Quên mật khẩu

Bước 2: Điền số điện thoại và số CCCD/CMND của bạn > Chọn Gửi yêu cầu.

Điền số điện thoại và số CCCD/CMND của bạn > Chọn Gửi yêu cầu

Điền số điện thoại và số CCCD/CMND của bạn > Chọn Gửi yêu cầu

Bước 3: Nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại của bạn.

Nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại của bạn

Nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại của bạn

Bước 4: Chọn Đăng nhập.

Chọn Đăng nhập

Chọn Đăng nhập

Bước 5: Nhập mật khẩu mới được gửi về số điện thoại của bạn qua tin nhắn và đăng nhập.

Nhập mật khẩu mới được gửi về số điện thoại của bạn qua tin nhắn và đăng nhập

Nhập mật khẩu mới được gửi về số điện thoại của bạn qua tin nhắn và đăng nhập

Hoàng Thành