Di tích lịch sử xã Tam Đa

09/07/2019 16:15 Số lượt xem: 4277

 Tam Đa là xã nằm ven sông như nguyệt (sông cầu ) ngày nay. Trải qua cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà tống năm 1077 xã tam đa có nhiều điểm di tích về lịch sử văn hóa đã được nhà nước xếp hạng. những di tích lịch sử văn hóa đều là các di sản quý báu phản ánh về lịch sử lâu đời và truyền thống của quê hương đất nước,từ xưa tới nay.nóđã được các thế hệ nối tiếp nhau gìn giữ bảo vệ và phát huy tác dụng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. xin trân trọng giới thiệu các di tích trên địa bàn xã đã được nhà nước,và tỉnh công nhận bảo vệ và cấp bằng di tích lịch sử văn hóa cụ thể như sau:

            - Di tích Đền làng Phấn Động đã được  bộ văn hóa thông tin xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia .quyết định số 28/BVH ngày 28/1/1988. Đền thờ ông cả Đông Mơi- Người làng bản  xã- Tướng thời lý, Tham gia đánh giặc tống xâm lược.

- Di tích chùa (Đông Quy) làng Phấn Động. Được bộ văn hóa thông tin xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia .Quyết Định số: 28/BVH ngày 28/1/1988.

- Di tích Đền can vang(Bến can vang) làng Thọ Đức đã được bộ văn hóa xếp hạng  di tích  lịch sử cấp quốc gia quyết định số 34/BVH ngày 9/1/1990.Đền thờ Đức Thánh Tam Giang và về sau phối thờ Lý Thường Kiết. Di tích liên quan  đến chiến thắng sông như nguyệt.

- Di tích Đình làng Thọ Đức (Trại chính) đã được bộ văn hóa xếp hạng  di tích  lịch sử cấp quốc gia quyết định số 34/BVH ngày 9/1/1990.Đình thờ Đức thánh tam Giang, Cường bạo đại Vương và sau này phối thờ Lý thường Kiệt.

- Di tích Chùa Tháp Linh (trại chùa) đã được bộ văn hóa xếp hạng  di tích  lịch sử cấp quốc gia quyết định số 34/BVH ngày 9/1/1990. Di tích liên quan  đến chiến tuyến sông như nguyệt.

- Di tích Đình làng Đại Lâm đã được bộ văn hóa xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia quyết định số 100/BVH ngày 21/1/1989. Đình thờ ba anh em Minh Công, Nghiêm Công, trị Công. Giúp Vua Hùng đánh giặc Ân.

- Di tích Chùa làng đại lâm (thiên phúc tự) đã được bộ văn hóa xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia quyết định số 100/BVH ngày 21/1/1989

- Đền làng đại lâm đã được bộ văn hóa xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia quyết định số 100/BVH ngày 21/1/1989. Đền thờ thánh tam giang,lý thường kiệt.

- Di tích  nghè làng đại lâm đã được bộ văn hóa xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia quyết định số 100/BVH ngày 21/1/1989. Thờ thánh trần, Mẫu liễu hạnh.

- Di tích chùa thiên tích làng đại lâm đã được ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh xếp hạng di tích cấp tỉnh quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 30/8/2012.