Cơ cấu tổ chức Đảng uỷ xã

01/06/2020 16:31 Số lượt xem: 270

+ Thường trực Đảng ủy (Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

          1- Đồng chí: Lưu Văn Hói

          - Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ  - Chủ tịch Hội đồng nhân dân

          - Ngày sinh: 07/5/1964

          - Quê quán: Phù Lưu, Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Nơi cư trú: Phù Lưu, Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Trình độ chuyên môn: Trung cấp

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 03/7/1985              Ngày chính thức: 03/12/1986

          - Địa chỉ Email:

         2- Đồng chí: Nguyễn Đức Quế

          - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ

          - Ngày sinh:  02/3/1975

          - Quê quán: Ngô Nội, Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Nơi cư trú: Ngô Nội, Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Trình độ chuyên môn: Đại học

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 03/02/2000            Ngày chính thức: 03/02/2001

          - Địa chỉ Email:

Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!