Cơ cấu tổ chức HĐND xã Trung Nghĩa

01/06/2020 16:39 Số lượt xem: 431

          1- Đồng chí: Lưu Văn Hói

          - Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ  - Chủ tịch Hội đồng nhân dân

          - Ngày sinh: 07/5/1964

          - Quê quán: Phù Lưu, Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Nơi cư trú: Phù Lưu, Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Trình độ chuyên môn: Trung cấp

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng: 03/7/1985              Ngày chính thức: 03/12/1986

          - Địa chỉ Email:

          2- Đồng chí:  Ngô Xuân Phong

          - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

          - Ngày sinh: 1966

          - Quê quán: Đông Mai, Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Nơi cư trú: Đông Mai, Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh.

          - Trình độ chuyên môn: Trung cấp

          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

          - Ngày vào đảng:                      Ngày chính thức:

          - Địa chỉ Email:

Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!