Ngày 23/5/2021 cử tri xã Trung Nghĩa tham gia bầu đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

24/05/2021 15:52 Số lượt xem: 455

Ngày 23/5/2021 gần 8000 cử tri xã Trung Nghĩa tham gia bầu đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

       Tổng số đơn vị bỏ phiếu trên địa bàn xã Trung Nghĩa là 07 đơn vị bỏ phiếu trên 5 thôn. Số người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã là 47 ứng cử viên. Số lượng Đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 27 đại biểu hội đồng nhân dân.

      Trong tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, UBBC xã Trung Nghĩa đã chỉ đạo các đơn vị bầu cử tổ chức nghiêm đúng quy trình phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho cử tri đi bỏ phiếu.

      Thông qua lá phiếu của mình, cử tri xã Trung Nghĩa hi vọng những Đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ tới sẽ dành hết tâm huyết của mình để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, nhắm góp phần đưa nền kinh tế, an ninh trật tự và an sinh xã hội của địa phương phát triển hơn trong những năm tiếp theo.

Đinh Nhung
Nguồn: Hoàng Long
Vui lòng nhập nhiều hơn 5 tin để hiển thị!