Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 100
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 1161/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023 UBND huyện 10/10/2023
2 1405/UBND-KTHT V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ UBND huyện 09/10/2023
3 96/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện Lương Tài năm 2023 UBND huyện 09/10/2023
4 120/GM-UBND Họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 10/2023 UBND huyện 06/10/2023
5 1382/UBND-NN V/v điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2023 UBND huyện 05/10/2023
6 215/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả giải quyết các đơn thư khiếu kiện vượt cấp 09 tháng đầu năm 2023 UBND huyện 04/10/2023
7 1160/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện huyện Lương Tài năm 2023 UBND huyện 02/10/2023
8 135/BC-UBND BÁO CÁO Sơ kết Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 25/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ trên địa bàn huyện Lương Tài UBND huyện 11/10/2022
9 60/CV-DGS V/v thay đổi thời gian tổ chức giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện 11/10/2022
10 1177 /UBND-VX V/v góp ý xây dựng dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực truyền thông trên Internet” Công nghệ-Thông tin-Truyền thông 11/10/2022
11 132/BC-UBND BÁO CÁO Đánh giá quy định về tỷ lệ phần (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022 UBND huyện 07/10/2022
12 1165/UBND-TNMT V/v đề nghị ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngọc Cục, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài Thanh tra 07/10/2022
13 1166 V/v xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi mới phát sinh tháng 9/2022 Thanh tra 07/10/2022
14 1165/UBND-TNMT V/v đề nghị ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngọc Cục, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài UBND huyện 07/10/2022
15 87/CV-UBND V/v Đề nghị Chủ tịch UBND huyện cho ý kiến chỉ đạo xử lý xây nhà trên đất thôn giao thầu lâu dài UBND huyện 07/10/2021
16 87/GM-UBND GIẤY MỜI Họp UBND huyện phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2021 UBND huyện 06/10/2021
17 01/CV-ĐGS Giám sát công tác bảo đảm ATGT đường bộ trên địa bàn huyện HĐND huyện 04/10/2021
18 11 96/UBND-KTTH V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2021/TT-BTC UBND huyện 30/09/2021
19 1177/UBND-KTTH V/v báo cáo thực trạng hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện UBND huyện 27/09/2021
20 15/CV-BATGT V/v giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn huyện UBND huyện 24/09/2021
Trang 1/5|<<12345>>|