Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Hôm nay, ngày 22/8/2021 BCH Đoàn xã Bình Định đã tặng nhu yếu phẩm cho 5 tổ chốt của 5 thôn 15 thùng nước phục vụ các đ/c thực hiện nhiệm vụ chốt.

Thống kê truy cập

Online : 3424
Đã truy cập : 112773703