Gia Đông quyết tâm giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM

05/06/2019 10:03 Số lượt xem: 151

Sau 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, kết thúc năm 2016 xã Gia Đông tiếp tục là 1 trong 5 xã của huyện đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, qua đó đưa địa phương nằm trong tốp 10 xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn NTM.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, mỗi người dân Gia Đông không khỏi tự hào với sự thay da đổi thịt của quê hương. Tại thời điểm khảo sát lập đề án năm 2011, Gia Đông chỉ đạt 10/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt trên 19 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao của huyện lên đến 4,9%. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của nhân dân, sau 5 năm, từ chủ trương xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người đã đạt gần 34 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,68%.

Gia Đông là một xã thuần nông của huyện, điểm xuất phát xây dựng NTM của xã còn thấp. Tuy nhiên, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, vì vậy ngay từ khi bắt tay vào triển khai, Gia Đông đã quan tâm, trú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động do đó đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Điều đó được chứng minh bằng việc nhân dân tự nguyện đóng góp sức người, sức của, hiến đất để xây dựng các công trình chung. Từ đó hệ thống giao thông, thủy lợi trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh của người dân; hệ thống hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa và trụ sở làm việc được đầu tư nâng cấp. Công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Sau 5 năm, những thành quả mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Gia Đông đạt được trên tất cả các lĩnh vực là hết sức to lớn. Để đạt được thành quả này chính là nhờ vào đường lối chủ trương đúng đắn của Đảng, sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sát sao của cấp Uỷ, Chính quyền và Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Thuận Thành và hơn hết là sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Những kết quả đạt được trong quá trình 5 năm xây dựng NTM của Gia Đông một lần nữa khẳng định quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước đó là: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và Mọi quyền lợi đều thuộc về nhân dân, đây cũng chính là những kỳ tích, sức mạnh của sự chung sức đồng lòng. Từ những kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó tạo được niềm tin và sự phấn khởi của cán bộ, nhân dân trong quá trình tiếp tục xây dựng NTM trong những giai đoạn tiếp theo.

Với những kết quả đã đạt được, cùng với sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể lãnh đạo và nhân dân trong xã, tin tưởng Gia Đông sẽ sớm hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong việc giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM và chất lượng các tiêu chí được nâng lên. Quyết tâm xây dựng quê hương Gia Đông giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng an ninh và tiếp tục trở thành đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu của huyện. 

Hữu Ánh