Hội nông dân xã Gia Đông với phong trào sản xuất kinh doanh giỏi

05/06/2019 10:06 Số lượt xem: 158

Trong những năm qua phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của hội nông dân xã Gia Đông  tiếp tục được phát triển mạnh mẽ.  Hội viên hăng hái tham gia thi đua lao động, sản xuất để tăng thu nhập cho gia đình, đồng thời giúp nhau phát triển sản xuất và mở rộng ngành nghề trên mọi lĩnh vực, phấn đấu trở thành hộ khá, giàu, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi thực sự đạt hiệu quả, hàng năm ban BCH Hội nông dân xã Gia Đông đều tổ chức những buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, thăm quan học hỏi các mô hình kinh tế phát triển, đồng thời tổ chức cho hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, tạo việc làm cho nhiều lao động…đặc biệt là các mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với mở nghề phụ và làm kinh tế VAC phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi thôn xóm, gia đình trên địa bàn xã. Qua tổng kết thực hiện phong trào thi đua, trong 5 năm từ 2013 đên 2018 toàn xã có 2.995 trên tổng số 3.765 hộ nông dân đã đăng ký thực hiện  đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm tỷ lệ 79,9%. Trong đó số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh là 2 hộ, cấp huyện là 30 lượt hộ. Riêng năm 2017, toàn xã có 510 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi được xây dựng chủ yếu theo hướng vừa sản xuất kết hợp kinh doanh dịch vụ, sản xuất lúa chất lượng cao, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm, thủy sản, phát triển các ngành nghề phụ…tiêu biểu như các hộ gia đình: ông Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Đức Vương, Đặng Gia Dũng ở thôn Tam Á, ông Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Bá Cao, Nguyễn Xuân Giáp ở thôn Ngọc Khám…Đặc biệt để giúp đỡ hội viên nắm bắt, áp dụng được khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, hội nông dân xã Gia Đông đã thành lập 3 chi hội VAC tại 3 thôn. Qua đó đã giúp cho hội viên nắm bắt được khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, nắm bắt thị trường để tahy đổi tư duy phát triển sản xuất. Bên cạnh đó hội viên còn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, ngày công lao động để giúp đỡ các hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Với những hoạt động tích cực trong thực hiện phong trào đã góp phần nâng cao hiệu quả lao động sản xuất chũng như chất lượng cuộc sống, thay đổi tư duy để lực chọn hình thức phát triển kinh tế cho hội viên, nông dân.  Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân được tăng lên, số hộ khá giàu tăng, hộ nghèo giảm, đến nay chỉ còn 1,8%./.

Quốc Hoàn