Nhiều đổi mới trong phong trào khuyến học, khuyến tài ở Gia Đông

05/06/2019 10:04 Số lượt xem: 128

Quan tâm đầu tư cho giáo dục chính là nhân tố quyết định đến sự phát triển mầm non tương lai của đất nước. Những năm gần đây Hội khuyến học xã Gia Đông luôn đổi mới phương thức hoạt động tạo niềm tin và thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia.

 

Hiện nay hội Khuyến học xã có 1.125 hội viên tăng 206 hội viên so với đầu nhiệm kỳ năm 2013, các hội viên sinh hoạt ở 8 chi hội ở các thôn và các nhà trường. Để đổi mới phương thức hoạt động nhất là việc tổ chức khen thưởng cho các cháu có thành tích trong học tập, mỗi năm quỹ khuyến học xã tổ chức thành 4 đợt, đợt 1 được trao cho các cháu mầm non nhân dịp năm học mới, đợt thứ 2 trao quà cho các thày cô giáo có thành tích nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, đợt thứ 3 tổ chức trao cho các cháu đỗ các trường ĐH, CĐ và đợt thứ 4 được tổ chức vào dịp tổng kết năm học. Tuy nhiên để thu hút và tạo niềm tin trước thành viên, hội viên và nhân dân, năm nay Hội khuyến học xã tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức trao thưởng không kết hợp với nhà trường tổ chức trao tặng cho các em học sinh có thành tích thay vào đó là việc triển khai buổi trao thưởng, tặng quà cho các cháu ngay tại địa phương. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên ngoài sự hỗ trợ động viên khích lệ của các cấp các ngành, còn phải kể đến một lực lượng khá đông đảo và mạnh mẽ đã tham gia đóng góp ủng hộ quỹ khuyến học xã. Nhờ nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn nên những năm qua quỹ xã luôn đạt kết quả khá cao. Năm 2013 quỹ hội chỉ có hơn 27 triệu đồng, năm 2017 tăng lên 39,2 triệu đồng và cho đến nay quỹ hội đã duy trì tổng nguồn quỹ lên hơn 42 triệu đồng. Từ năm 2013 đến năm 2018 toàn xã có hơn 230 em học sinh thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ. Gia Đông luôn là một trong những đơn vị có số học sinh thi đỗ đứng trong tốp đầu của huyện. Tính đến thời điểm này, toàn xã có hàng chục dòng họ khuyến học thường xuyên hoạt động hiệu quả, trong đó có nhiều dòng họ đã phát triển quỹ bình quân từ 30-50 triệu đồng. Điển hình như dòng họ Nguyễn Tiến thôn Tam Á, dòng họ Nguyễn Như thôn Ngọc Khám, dòng họ Vương Văn thôn Yên Nho… đã có nhiều hoạt động trao thưởng, khích lệ động viên nhiều thế hệ con cháu. Nhiều gia đình kinh tế khó khăn, vất vả đã vươn lên nỗ lực cố gắng giành nhiều thành tích cao trong học tập như gia đình ông Nguyễn Thu Những thôn Ngọc Khám, Ông Nguyễn Danh Hải thôn Ngọc Khám, Nguyễn Tiến Tuấn thôn Tam Á, Ngô Minh Hà thôn Tam Á, Nguyễn Văn Trình thôn Yên Nho… Qũy khuyến học xã luôn phối hợp với quỹ khuyến học các nhà trường và các tổ chức xã hội thường xuyên quan tâm động viên các em học sinh nghèo vươn lên trong học tập. Để phong trào thực sự đem lại hiệu quả ngoài việc tiếp tục tuyên truyền mục đích ý nghĩa phong trào đến mọi tầng lớp nhân dân, Hội Khuyến học xã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động góp phần thực hiện thành công đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Từ việc thí điểm mô hình “ Gia đình học tập”, “ Dòng họ học tập”, “ Cộng đồng học tập” tại thôn Ngọc Khám đến nay cả 3/3 thôn đều có mô hình học tập. Ông Nguyễn Văn Ba- Phó CTUBND, CT Hội khuyến học xã cho biết thêm: Khi phong trào học tập lan tỏa rộng khắp đến từng gia đình, địa bàn dân cư sẽ là động lực giúp các cháu có ý thức vươn lên trong học tập, mục tiêu phát triển giáo dục của xã sẽ ngày càng được củng cố vững chắc hơn tiền đề đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững lâu dài./.

Hoàng Điểm