Tổ chức bộ máy xã Gia Đông

10/06/2019 14:34 Số lượt xem: 979

STT

Họ và tên

Chức vụ

Mail công vụ

1

Trương Văn Hoàn

Bí Thư Đảng ủy xã

Tvhoan.tt@bacninh.gov.vn

2

Ngô Ngọc Đức

Phó Bí thư  ủy xã

Nnduc.tt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Viết Cường

Chủ tịch UBND xã

Nvcuong.tt@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Văn Ba

Phó chủ tịch UBND xã

Nvba.tt@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Văn Tiến

Phó CT. HĐND xã

Nvtien.tt@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Viết Dũng

CT. UBMTTQ xã

Nvdung.tt@bacninh.gov.vn

7

Nguyễn Thị Trang

CT. Hội LHPN xã

Nttrang.tt@bacninh.gov.vn

8

Nguyễn Văn Thịnh

Bí thư Đoàn TNCS. HCM

Nvthinh.tt@bacninh.gov.vn

9

Trương Văn Thắng

CT. Hội CCB xã

Tvthang.tt@bacninh.gov.vn

10

Nguyễn Phú Sơn

CT. Hội Nông Dân xã

Npson.tt@bacninh.gov.vn

11

Nguyễn Thị Huế

Công chức xã, Cán bộ Văn phòng - Thống kê

Nthue.tt@bacninh.gov.vn

12

Vương Đình Dương

Công chức xã, CHT BCH quân sự xã

Vdduong.tt@bacninh.gov.vn

13

Nguyễn Hông Trường

Công chức xã, Trưởng công an xã

Nhtruong.tt@bacninh.gov.vn

14

Nguyễn Phú Vinh

Công chức xã, Cán bộ Văn hóa - xã hội

Npvinh.tt@bacninh.gov.vn

15

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Công chức Văn phòng Một cửa

Nttmai.tt@bacninh.gov.vn

16

Nguyễn Văn Tuấn

Công chức xã, Cán bộ Tài chính

Nvtuan.tt@bacninh.gov.vn

17

Tạ Quang Vịnh

Công chức xã, Cán bộ Tư pháp - hộ tịch

Tqvinh.tt@bacninh.gov.vn

18

Trần Đình Khỏe

Công chức xã, Cán bộ VHTT

Tdkhoe.tt@bacninh.gov.vn

19

Vương Quốc Anh

Công chức xã, Cán bộ Địa chính - Xây dựng xã

Vqanh.tt@bacninh.gov.vn

20