Tổ chức bộ máy xã Hà Mãn

10/06/2019 10:29 Số lượt xem: 814

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Mail công vụ

1

Trần Bá Sự

Bí thư Đảng bộ xã

tbsu.tt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Công Tuân

Chủ tịch CCB

nctuan.tt@bacninh.gov.vn

3

Hoàng Thị Hồng Diễm

CT hội phụ nữ

hthdiem.tt@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Văn Hiếu

Phó BT, Phó CTUBND

nvhieu.tt@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Văn Phương

Phó CT HĐND

nvphuong.tt@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Tới

CT hội nông dân

nvtoi.tt@bacninh.gov.vn

7

Ngô Thị Hoa

CB Văn Hoá

nthoa.tt@bacninh.gov.vn

8

Ngô Kim trường

Bí thư đoàn xã

nktruong.tt@bacninh.gov.vn

9

Nguyễn Xuân Định

Chủ tịch xã

nxdinh.tt@bacninh.gov.vn

10

Man Văn Huân

CH quân sự xã

mvhuan.tt@bacninh.gov.vn

11

Khúc Công Khanh

CB địa chính

kckhanh.tt@bacninh.gov.vn

13

Nguyễn Văn Hiếu

CB văn phòng

nvhieu.tt@bacninh.gov.vn

14

Nguyễn Văn Hoàng

CB phòng 1 cửa

nvhoang.tt@bacninh.gov.vn

15

Nguyễn Thái Hoàn

CB tư pháp

nthoan.tt@bacninh.gov.vn

17

Nguyễn Xuân Thảo

CB tài chính

nxthao.tt@bacninh.gov.vn

18

Tạ thiên Lập

CB LĐTBXH

ttlap.tt@bacninh.gov.vn

19

Nguyễn Hữu Tá

CT UB Mặt trận

nhta.tt@bacninh.gov.vn