Ngày 13/11/2018 vừa qua, Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức xã Hoài Thượng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá lại các kết quả tiêu biểu mà Hội đã làm được trong 5 năm qua, đồng thời bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và thảo luận những định hướng hoạt động chính trong giai đoạn tới.