Tổ chức bộ máy xã Nguyệt Đức

10/06/2019 15:54 Số lượt xem: 719

STT

Họ và tên

Chức vụ

Mail công vụ

1

Đỗ Duy Quân

Bí thư đảng ủy xã

ddquan.tt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Văn San

Chủ tịch xã

nvsan.tt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Viết Huy

Phó bí thư đảng ủy xã

nvhuy.tt@bacninh.gov.vn

4

Tạ Huy Sợi

Phó chủ tịch UBND xã

Tthsoi.tt@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Xuân Khoa

Phó Chủ tịch HĐND xã

nxkhoa.tt@bacninh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Tuyến

Chủ tịch MTTQ xã

nvtuyen2.tt@bacninh.gov.vn

7

Nguyễn Văn Hưng

Chủ tịch HND xã

nvhung2.tt@bacninh.gov.vn

8

Nguyễn Ngọc Tân

Chủ tịch HCCB xã

nntan.tt@bacninh.gov.vn

9

Nguyễn Văn Xanh

Chỉ huy trưởng QS

nvxanh.tt@bacninh.gov.vn

10

Nguyễn Văn Cương

Trưởng Công an

nvcuong2.tt@bacninh.gov.vn

11

Nguyễn Văn Hiện

Bí thư đoàn thanh niên

nvhien1.tt@bacninh.gov.vn

12

Nguyễn Văn Ngọc

Cán bộ

nvngoc.tt@bacninh.gov.vn

13

Đàm Công Toán

Cán bộ

dctoan.tt@bacninh.gov.vn

14

Nguyễn Văn Chiển

 

Cán bộ

nvchien.tt@bacninh.gov.vn

15

Đoàn Văn Hường

Cán bộ

dvhuong.tt@bacninh.gov.vn

16

Lê Hải Anh

Cán bộ

lhanh.tt@bacninh.gov.vn

17

Đặng Thái Dũng

Cán bộ

dtdung.tt@bacninh.gov.vn

18

Nguyễn Văn Đà

Cán bộ

nvda.tt@bacninh.gov.vn

19

Nguyễn Văn Huỳnh

Cán bộ

nvhuynh.tt@bacninh.gov.vn

20

Tạ Huy Hùng

Cán bộ

thhung.tt@bacninh.gov.vn