Thống kê truy cập

Online : 4091
Đã truy cập : 112772483

Ngày 22/6/2022 thực hiện kế hoạch làm đường giao thông nông thôn thôn Ngô Cương xã Nhân Thắng, các hộ dân đồng noạt tháo dỡ các công trình để hiến đất.