Điều kiện tự nhiên-xã hội

15/05/2017 09:51 Số lượt xem: 478

Phú Hòa là một xã nằm gần trung tâm huyện Lương Tài,

Phía Bắc giáp huyện Gia Bình.

Phía Nam Giáp xã Trung Chính, xã Trừng Xá.

Phía Đông giáp xã Mỹ Hương, xã An Thịnh.

Phía Tây giáp Thị Trấn Thứa.

Trong xã có 14 thôn, với tổng dân số 12.097 người, số hộ 3.351 hộ,

tổng diện tích tự nhiên là 1.323,99 ha, trong đó diện tích đất canh tác là 630,2 ha,

Diện tích nuôi tròng thủy sản là 205ha,

Là xã có nền kinh tế phát triển chủ yếu là sản xuất nông nghiệp thuần nông, toàn xã có 14 thôn và 17 HTX, trong đó có 14 HTXDVNN và 02 HTX NTTS, 01 HTXTR

PH