Thống kê truy cập

Trực tuyến : 9129
Đã truy cập : 62922441

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Nguyễn Đình Huy

1974

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Phụ trách chung UBND. Công tác cán bộ, nội chính, tư pháp, quy hoạch phát triển KT-XH, Tài chính, xây dựng, tài nguyên.

0912796168

ndhuy.lt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Thế Đại

1980

Phó Chủ tịch UBND.

Phụ trách khối VH-XH, Nông nghiệp, giao thông thủy lợi nội đồng

0986421343

 

3

Chu Quang Hiển

1968

Chủ tịch UBMTTQ xã.

Phụ trách khối MTTQ xã, xây dựng trương trình hoạt động ở xã và thôn.

0985056539

 

4

Nguyễn Thị Hằng

1964

Chủ tịch HLHPN xã.

Điều hành chung hội phụ nữ xã, thôn

01685747288

 

5

Trương Công Đoan

1986

Bí thư Đoàn thanh niên.

Điều hành chung khối đoàn xã, thôn

0978872896

 

6

Lương Đăng Thảo

1954

Chủ tịch HCCB xã

Điều hành chung hội cựu chiến binh xã, thôn

01658275158

 

7

Cao Xuân Chức

1964

Chủ tịch HND xã.

Điều hành chung hội nông dân xã, thôn

0973742559

 

8

Nguyễn Đình Hậu

1970

Trưởng CA xã

Phụ trách mảng an ninh trật tự xã hội xã

 

 

9

Nguyễn Văn Núi

1981

Phó trưởng CA.

Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ trưởng CA xã

 

 

10

 

 

Kế toán ngân sách

Phụ trách mảng tài chính ngân sách xã

 

 

11

Nguyễn Xuân Thủ

1970

Chỉ huy Trưởng QS

Phụ trách lĩnh vực Quốc phòng xã

0986742298

 

12

Nguyễn Văn San

1958

Phó Chỉ huy trưởng QS

Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Chỉ huy trưởng

0986175333

 

13

Nguyễn Xuân Bốn

1962

Văn phòng Một cửa

Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ giấy tờ của công dân, đảm nhiệm công tác công chứng, chứng thực

0986925437

nxbon.lt@bacninh.gov.vn

14

Cao Thị Liên

1995

Văn phòng thống kê

Đảm nhiệm công tác thống kê, thi đua khen thưởng, theo dõi quy chế làm việc

 

dvlam.lt@bacninh.gov.vn

15

Hoàng Phương Trang

1994

Công chức Tư pháp

Đảm nhiệm công tác tư pháp tại xã

 

hptrang.lt.lt@bacninh.gov.vn

16

Nguyễn Đình Bằng

1968

Công chức địa chính xây dựng

Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giao thông xây dựng

01664606559

ndbang.lt@bacninh.gov.vn

17

Cao Thị Quỳnh

1988

Công chức LĐTB-XH

Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, công tác nội vụ

0984462985

ctquynh.lt@bacninh.gov.vn

18

Đặng Thị Thường

1987

Công chức văn hóa Thông tin

Phụ trách mảng văn hóa, TDTT, du lịch, thông tin, truyền thông.

0985811959

ndnghiem.lt@bacninh.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Nguyễn Đình Huy

1974

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Phụ trách chung UBND. Công tác cán bộ, nội chính, tư pháp, quy hoạch phát triển KT-XH, Tài chính, xây dựng, tài nguyên.

0912796168

ndhuy.lt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Thế Đại

1980

Phó Chủ tịch UBND.

Phụ trách khối VH-XH, Nông nghiệp, giao thông thủy lợi nội đồng

0986421343

 

3

Chu Quang Hiển

1968

Chủ tịch UBMTTQ xã.

Phụ trách khối MTTQ xã, xây dựng trương trình hoạt động ở xã và thôn.

0985056539

 

4

Nguyễn Thị Hằng

1964

Chủ tịch HLHPN xã.

Điều hành chung hội phụ nữ xã, thôn

01685747288

 

5

Trương Công Đoan

1986

Bí thư Đoàn thanh niên.

Điều hành chung khối đoàn xã, thôn

0978872896

 

6

Lương Đăng Thảo

1954

Chủ tịch HCCB xã

Điều hành chung hội cựu chiến binh xã, thôn

01658275158

 

7

Cao Xuân Chức

1964

Chủ tịch HND xã.

Điều hành chung hội nông dân xã, thôn

0973742559

 

8

Nguyễn Đình Hậu

1970

Trưởng CA xã

Phụ trách mảng an ninh trật tự xã hội xã

 

 

9

Nguyễn Văn Núi

1981

Phó trưởng CA.

Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ trưởng CA xã

 

 

10

 

 

Kế toán ngân sách

Phụ trách mảng tài chính ngân sách xã

 

 

11

Nguyễn Xuân Thủ

1970

Chỉ huy Trưởng QS

Phụ trách lĩnh vực Quốc phòng xã

0986742298

 

12

Nguyễn Văn San

1958

Phó Chỉ huy trưởng QS

Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Chỉ huy trưởng

0986175333

 

13

Nguyễn Xuân Bốn

1962

Văn phòng Một cửa

Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ giấy tờ của công dân, đảm nhiệm công tác công chứng, chứng thực

0986925437

nxbon.lt@bacninh.gov.vn

14

Cao Thị Liên

1995

Văn phòng thống kê

Đảm nhiệm công tác thống kê, thi đua khen thưởng, theo dõi quy chế làm việc

 

dvlam.lt@bacninh.gov.vn

15

Hoàng Phương Trang

1994

Công chức Tư pháp

Đảm nhiệm công tác tư pháp tại xã

 

hptrang.lt.lt@bacninh.gov.vn

16

Nguyễn Đình Bằng

1968

Công chức địa chính xây dựng

Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giao thông xây dựng

01664606559

ndbang.lt@bacninh.gov.vn

17

Cao Thị Quỳnh

1988

Công chức LĐTB-XH

Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, công tác nội vụ

0984462985

ctquynh.lt@bacninh.gov.vn

18

Đặng Thị Thường

1987

Công chức văn hóa Thông tin

Phụ trách mảng văn hóa, TDTT, du lịch, thông tin, truyền thông.

0985811959

ndnghiem.lt@bacninh.gov.vn

Sáng ngày 24/9/2021 đồng chí Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid 19 huyện đi kiểm tra công tác tiêm phòng vác xin Covid - 19 mũi 1 cho công nhân tại tác công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Nguyễn Đình Huy

1974

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Phụ trách chung UBND. Công tác cán bộ, nội chính, tư pháp, quy hoạch phát triển KT-XH, Tài chính, xây dựng, tài nguyên.

0912796168

ndhuy.lt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Thế Đại

1980

Phó Chủ tịch UBND.

Phụ trách khối VH-XH, Nông nghiệp, giao thông thủy lợi nội đồng

0986421343

 

3

Chu Quang Hiển

1968

Chủ tịch UBMTTQ xã.

Phụ trách khối MTTQ xã, xây dựng trương trình hoạt động ở xã và thôn.

0985056539

 

4

Nguyễn Thị Hằng

1964

Chủ tịch HLHPN xã.

Điều hành chung hội phụ nữ xã, thôn

01685747288

 

5

Trương Công Đoan

1986

Bí thư Đoàn thanh niên.

Điều hành chung khối đoàn xã, thôn

0978872896

 

6

Lương Đăng Thảo

1954

Chủ tịch HCCB xã

Điều hành chung hội cựu chiến binh xã, thôn

01658275158

 

7

Cao Xuân Chức

1964

Chủ tịch HND xã.

Điều hành chung hội nông dân xã, thôn

0973742559

 

8

Nguyễn Đình Hậu

1970

Trưởng CA xã

Phụ trách mảng an ninh trật tự xã hội xã

 

 

9

Nguyễn Văn Núi

1981

Phó trưởng CA.

Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ trưởng CA xã

 

 

10

 

 

Kế toán ngân sách

Phụ trách mảng tài chính ngân sách xã

 

 

11

Nguyễn Xuân Thủ

1970

Chỉ huy Trưởng QS

Phụ trách lĩnh vực Quốc phòng xã

0986742298

 

12

Nguyễn Văn San

1958

Phó Chỉ huy trưởng QS

Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Chỉ huy trưởng

0986175333

 

13

Nguyễn Xuân Bốn

1962

Văn phòng Một cửa

Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ giấy tờ của công dân, đảm nhiệm công tác công chứng, chứng thực

0986925437

nxbon.lt@bacninh.gov.vn

14

Cao Thị Liên

1995

Văn phòng thống kê

Đảm nhiệm công tác thống kê, thi đua khen thưởng, theo dõi quy chế làm việc

 

dvlam.lt@bacninh.gov.vn

15

Hoàng Phương Trang

1994

Công chức Tư pháp

Đảm nhiệm công tác tư pháp tại xã

 

hptrang.lt.lt@bacninh.gov.vn

16

Nguyễn Đình Bằng

1968

Công chức địa chính xây dựng

Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giao thông xây dựng

01664606559

ndbang.lt@bacninh.gov.vn

17

Cao Thị Quỳnh

1988

Công chức LĐTB-XH

Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, công tác nội vụ

0984462985

ctquynh.lt@bacninh.gov.vn

18

Đặng Thị Thường

1987

Công chức văn hóa Thông tin

Phụ trách mảng văn hóa, TDTT, du lịch, thông tin, truyền thông.

0985811959

ndnghiem.lt@bacninh.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Nguyễn Đình Huy

1974

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Phụ trách chung UBND. Công tác cán bộ, nội chính, tư pháp, quy hoạch phát triển KT-XH, Tài chính, xây dựng, tài nguyên.

0912796168

ndhuy.lt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Thế Đại

1980

Phó Chủ tịch UBND.

Phụ trách khối VH-XH, Nông nghiệp, giao thông thủy lợi nội đồng

0986421343

 

3

Chu Quang Hiển

1968

Chủ tịch UBMTTQ xã.

Phụ trách khối MTTQ xã, xây dựng trương trình hoạt động ở xã và thôn.

0985056539

 

4

Nguyễn Thị Hằng

1964

Chủ tịch HLHPN xã.

Điều hành chung hội phụ nữ xã, thôn

01685747288

 

5

Trương Công Đoan

1986

Bí thư Đoàn thanh niên.

Điều hành chung khối đoàn xã, thôn

0978872896

 

6

Lương Đăng Thảo

1954

Chủ tịch HCCB xã

Điều hành chung hội cựu chiến binh xã, thôn

01658275158

 

7

Cao Xuân Chức

1964

Chủ tịch HND xã.

Điều hành chung hội nông dân xã, thôn

0973742559

 

8

Nguyễn Đình Hậu

1970

Trưởng CA xã

Phụ trách mảng an ninh trật tự xã hội xã

 

 

9

Nguyễn Văn Núi

1981

Phó trưởng CA.

Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ trưởng CA xã

 

 

10

 

 

Kế toán ngân sách

Phụ trách mảng tài chính ngân sách xã

 

 

11

Nguyễn Xuân Thủ

1970

Chỉ huy Trưởng QS

Phụ trách lĩnh vực Quốc phòng xã

0986742298

 

12

Nguyễn Văn San

1958

Phó Chỉ huy trưởng QS

Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Chỉ huy trưởng

0986175333

 

13

Nguyễn Xuân Bốn

1962

Văn phòng Một cửa

Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ giấy tờ của công dân, đảm nhiệm công tác công chứng, chứng thực

0986925437

nxbon.lt@bacninh.gov.vn

14

Cao Thị Liên

1995

Văn phòng thống kê

Đảm nhiệm công tác thống kê, thi đua khen thưởng, theo dõi quy chế làm việc

 

dvlam.lt@bacninh.gov.vn

15

Hoàng Phương Trang

1994

Công chức Tư pháp

Đảm nhiệm công tác tư pháp tại xã

 

hptrang.lt.lt@bacninh.gov.vn

16

Nguyễn Đình Bằng

1968

Công chức địa chính xây dựng

Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giao thông xây dựng

01664606559

ndbang.lt@bacninh.gov.vn

17

Cao Thị Quỳnh

1988

Công chức LĐTB-XH

Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, công tác nội vụ

0984462985

ctquynh.lt@bacninh.gov.vn

18

Đặng Thị Thường

1987

Công chức văn hóa Thông tin

Phụ trách mảng văn hóa, TDTT, du lịch, thông tin, truyền thông.

0985811959

ndnghiem.lt@bacninh.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Nguyễn Đình Huy

1974

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Phụ trách chung UBND. Công tác cán bộ, nội chính, tư pháp, quy hoạch phát triển KT-XH, Tài chính, xây dựng, tài nguyên.

0912796168

ndhuy.lt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Thế Đại

1980

Phó Chủ tịch UBND.

Phụ trách khối VH-XH, Nông nghiệp, giao thông thủy lợi nội đồng

0986421343

 

3

Chu Quang Hiển

1968

Chủ tịch UBMTTQ xã.

Phụ trách khối MTTQ xã, xây dựng trương trình hoạt động ở xã và thôn.

0985056539

 

4

Nguyễn Thị Hằng

1964

Chủ tịch HLHPN xã.

Điều hành chung hội phụ nữ xã, thôn

01685747288

 

5

Trương Công Đoan

1986

Bí thư Đoàn thanh niên.

Điều hành chung khối đoàn xã, thôn

0978872896

 

6

Lương Đăng Thảo

1954

Chủ tịch HCCB xã

Điều hành chung hội cựu chiến binh xã, thôn

01658275158

 

7

Cao Xuân Chức

1964

Chủ tịch HND xã.

Điều hành chung hội nông dân xã, thôn

0973742559

 

8

Nguyễn Đình Hậu

1970

Trưởng CA xã

Phụ trách mảng an ninh trật tự xã hội xã

 

 

9

Nguyễn Văn Núi

1981

Phó trưởng CA.

Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ trưởng CA xã

 

 

10

 

 

Kế toán ngân sách

Phụ trách mảng tài chính ngân sách xã

 

 

11

Nguyễn Xuân Thủ

1970

Chỉ huy Trưởng QS

Phụ trách lĩnh vực Quốc phòng xã

0986742298

 

12

Nguyễn Văn San

1958

Phó Chỉ huy trưởng QS

Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Chỉ huy trưởng

0986175333

 

13

Nguyễn Xuân Bốn

1962

Văn phòng Một cửa

Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ giấy tờ của công dân, đảm nhiệm công tác công chứng, chứng thực

0986925437

nxbon.lt@bacninh.gov.vn

14

Cao Thị Liên

1995

Văn phòng thống kê

Đảm nhiệm công tác thống kê, thi đua khen thưởng, theo dõi quy chế làm việc

 

dvlam.lt@bacninh.gov.vn

15

Hoàng Phương Trang

1994

Công chức Tư pháp

Đảm nhiệm công tác tư pháp tại xã

 

hptrang.lt.lt@bacninh.gov.vn

16

Nguyễn Đình Bằng

1968

Công chức địa chính xây dựng

Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giao thông xây dựng

01664606559

ndbang.lt@bacninh.gov.vn

17

Cao Thị Quỳnh

1988

Công chức LĐTB-XH

Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, công tác nội vụ

0984462985

ctquynh.lt@bacninh.gov.vn

18

Đặng Thị Thường

1987

Công chức văn hóa Thông tin

Phụ trách mảng văn hóa, TDTT, du lịch, thông tin, truyền thông.

0985811959

ndnghiem.lt@bacninh.gov.vn